Huurtoeslag aanvragen

De huurtoeslag is een financiële tegemoetkoming van de overheid om de maandelijkse kosten van een sociale huurwoning lichter te maken.

U kunt via deze link de huurtoeslag berekenen & direct aanvragen!

Waarom vraag ik huurtoeslag aan?

Op het moment dat u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, dan is de kans aanwezig dat u ook aanspraak maakt op het aanvragen van huurtoeslag bij de Nederlandse overheid. De huurtoeslag is een financiële tegemoetkoming van de overheid, om u als huurder te ondersteunen bij het betalen van de huurkosten. De uitbetaling van de huurtoeslag vindt maandelijks op uw rekening plaatst, zodat dit van de maandelijkse huurkosten kan worden afgetrokken. De huurtoeslag is bedoelt voor mensen die een inkomen hebben dat lager dat het gemiddelde is, het is dus niet vanzelfsprekend dat u in uw specifieke situatie huurtoeslag kunt aanvragen.

De huurtoeslag wordt, net als de andere toeslagen, door de Nederlandse Belastingdienst uitbetaald. Om huurtoeslag te ontvangen moet u dit wel eerst bij de overheid aanvragen.

Huurtoeslag aanvragen >>

De voorwaarden voor huurtoeslag

Aan het aanvragen van huurtoeslag zijn wel enkele voorwaarden verbonden, het is dus niet vanzelfsprekend dat u recht hebt op deze tegemoetkoming van de overheid. Om huurtoeslag aan te kunnen vragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. We hebben hieronder een overzicht gemaakt van de belangrijkste voorwaarden.

- U moet 18 jaar of ouder zijn;
- De maandelijkse huur mag niet lager zijn dan €200,70 en niet hoger dan €631,73;
- Zonder toeslagpartner mag u maximaal een inkomen van €21.950 (in 2015) per jaar hebben;
- Uw vermogen mag niet hoger zijn dan €21.330 (alleenstaand, in 2015).
- U moet bij de gemeente zijn ingeschreven op het adres waar u de huurtoeslag voor aanvraagt;
- De woning moet over een eigen voordeur beschikken.

Maximale inkomen voor huurtoeslag

Zoals u hierboven ziet mag u zonder toeslagpartner een jaarinkomen hebben van €21.950 in 2015. Voor toeslagpartners is het maximale gezamenlijke inkomen €29.800. Indien u hieronder blijft, dan hebt u recht op het aanvragen van huurtoeslag. Denkt u er in het aankomende jaar boven te zit? Zet dan tijdig uw huurtoeslag stop.

Hoe kan ik de huurtoeslag aanvragen?

U hoeft slechts één keer aan de Belastingdienst kenbaar te maken dat u graag huurtoeslag wilt ontvangen, dit is dus geen jaarlijks terugkomend ritueel. Indien u geen huurtoeslag meer wilt ontvangen of indien u er geen recht meer op hebt, dan kunt u de huurtoeslag altijd tussentijds stopzetten. Op 31 december van het huidige jaar ontvangt u van de Belastingdienst bericht over de hoogte van uw huurtoeslag in het aankomende jaar. Indien u recht blijft houden op huurtoeslag, dan hoeft u verder geen stappen te ondernemen. Hebt u op dit moment geen huurtoeslag, maar blijkt uit de ‘voorschotbeschikking’ van de belastingdienst dat u daar wel recht op hebt, dan kunt u via de onderstaande knop de huurtoeslag aanvragen.

Huurtoeslag aanvragen >>

Huurtoeslag aanvragen binnen enkele minuten

Indien blijkt dat u recht hebt op het aanvragen van huurtoeslag, dan kunt u dit gemakkelijk doen op de website van Huurtoeslag.nl. Deze website begeleidt u in het aanvragen van de huurtoeslag, zodat u er zeker van bent dat u het maximale bedrag aan huurtoeslag ontvangt van de Belastingdienst. U heeft er op deze manier zelf geen omkijken meer naar!

Huurtoeslag aanvragen voor vorige jaren (terugwerkende kracht)

Het kan voorkomen dat u er later achterkomt dat u in de afgelopen jaren gewoon recht zou hebben gehad op huurtoeslag. In dat geval kunt u ervoor kiezen om de huurtoeslag alsnog met terugwerkende kracht aan te vragen bij de Belastingdienst. Als blijkt dat u inderdaad met terugwerkende kracht recht hebt op huurtoeslag, dan zal dit op korte termijn aan u worden uitbetaald.

Huurtoeslag voorschot

De huurtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt gedurende het jaar is een ‘voorschot’, dat wil zeggen dat het uitbetaalde bedrag nog niet definitief is. Als aan het eind van het jaar blijkt dat u niet (meer) aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld door extra inkomsten, dan kan het zijn dat u de huurtoeslag (deels) moet terugbetalen. Als echter blijkt dat u meer recht zou hebben gehad op huurtoeslag, dan zal het resterende bedrag aan het eind van het jaar alsnog worden uitbetaald.

Aan het eind van elk jaar ontvangt u van de Belastingdienst bericht over de hoogte van uw huurtoeslag in het aankomende jaar. In deze berekening staat ook precies met welk verzamelinkomen de Belastingdienst rekening heeft gehouden. Indien u verwacht in het aankomende jaar minder te gaan verdienen, waardoor u dus ook recht zou hebben op meer huurtoeslag, dan kunt u uw (verzamel)inkomen voor het betreffende jaar in uw DigID-omgeving wijzigen. Enkele dagen tot maximaal enkele weken na het doorvoeren van deze wijzigingen ontvangt u een nieuwe berekening van de Belastingdienst, waarin het juiste bedrag staat vermeld. Ook dit is weer een voorschotbeschikking, aan het eind van het jaar kan dit nog worden aangepast.

Definitieve beschikking huurtoeslag

Aan het eind van elk jaar ontvangt u een definitieve beschikking voor de huurtoeslag, dit is het definitieve bedrag aan huurtoeslag waar u recht op hebt. Indien u bijvoorbeeld teveel geld hebt verdiend of op een andere manier geen recht meer heeft op huurtoeslag, dan kan de Belastingdienst in deze definitieve beschikking de huurtoeslag terugvorderen. Op het moment dat u echter recht blijkt te hebben op meer huurtoeslag dan u hebt ontvangen, dan zal dit alsnog aan u worden uitbetaald.

Om het geheel wat te verduidelijken, hebben we hieronder voor u een rekenvoorbeeld gemaakt.

Voorbeeldsituatie:
Stel, u hebt in het jaar 2014 een jaarinkomen van €20.350 gehad. In de voorschootbeschikking voor 2015 zal de Belasting ervan uitgaan dat u hetzelfde bedrag in 2015 gaat verdienen, de huurtoeslag wordt hierdoor gebaseerd op dit inkomen. Als bijvoorbeeld aan het eind van 2015 blijkt dat u in het jaar €27.350 hebt verdient, dan moet u de ontvangen huurtoeslag van dat jaar terugbetalen. Tenslotte hebt u in die nieuwe situatie geen recht op huurtoeslag, u voldoet niet langer aan de gestelde voorwaarden. Om deze reden is het belangrijk om te kijken of de schatting van het inkomen, gemaakt door de Belastingdienst, overeenkomst met uw eigen schatting voor het nieuwe jaar. Verwacht u een lager of juist hoger inkomen? Pas dit dan tijdig aan in uw persoonlijke DigiD-omgeving. Hierdoor zorgt u ervoor dat u altijd een juist bedrag aan huurtoeslag ontvangt van de overheid.

Heb ik recht op het aanvragen van huurtoeslag?

Het is niet vanzelfsprekend dat u recht hebt op het aanvragen van huurtoeslag, u moet namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld 18 jaar oud zijn om überhaupt huurtoeslag aan te kunnen vragen bij de overheid. Daarnaast moeten de huurkosten minimaal €200,70 en niet hoger dan €631,73 zijn. Verder zijn er ook nog een aantal aanvullende voorwaarden op het gebied van inkomen en vermogen.

Hoeveel mag ik verdienen voor huurtoeslag 2015?

Indien u in 2015 geen toeslagpartner hebt, dan mag u een maximaal jaarinkomen van €21.950 hebben. Hebt u wel een toeslagpartner, dan is het maximale gezamenlijke inkomen €29.800 per jaar. Op het moment dat u een lager inkomen hebt dan de genoemde bedragen en voldoet aan de overige gestelde voorwaarden, dan is de kans groot dat u huurtoeslag kunt aanvragen.

Hoeveel vermogen mag ik hebben voor huurtoeslag 2015?

De hoogte van het vermogen dat u mag hebben in bij huurtoeslag een stuk lager dan bij zorgtoeslag. Ongeacht of u alleenstaand bent of een toeslagpartner hebt, mag u maximaal een vermogen van €21.330 hebben om recht te houden op huurtoeslag. Op het moment dat u de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan mag u gemiddeld €42.660 aan vermogen hebben. Het is belangrijk om te beseffen dat u ook nog een bedrag aan vermogensvrij hebt.

Zoals u hierboven ziet mag u zonder toeslagpartner een jaarinkomen hebben van €21.950 in 2015. Voor toeslagpartners is het maximale gezamenlijke inkomen €29.800. Indien u hieronder blijft, dan hebt u recht op het aanvragen van huurtoeslag. Denkt u er in het aankomende jaar boven te zit? Zet dan tijdig uw huurtoeslag stop.

Recht op huurtoeslag? Vraag direct aan!

Hebt u recht op huurtoeslag? Vraag het hier direct aan! Voor het aanvragen van huurtoeslag bent u slechts enkele minuten bezig en het kan u op jaarbasis wel duizenden euro’s opleveren. Denkt u vorige jaren alsnog recht gehad te hebben op huurtoeslag? Vraag het dan met terugwerkende kracht aan bij de Belastingdienst!


Huurtoeslag aanvragen >>


Wijzigingen doorgeven voor de huurtoeslag

Verwacht u in het aankomende jaar een wijziging, bijvoorbeeld in uw woonsituatie, vermogen of inkomen? Dan is het belangrijk om deze wijzigingen tijdig kenbaar te maken aan de Belastingdienst. Hierdoor zorgt u ervoor dat de Belastingdienst altijd op de hoogte is van uw persoonlijke situatie, waardoor u ook het juiste bedrag aan bijvoorbeeld huurtoeslag ontvangt. U voorkomt hiermee dat u te weinig of juist te veel huurtoeslag ontvangt.

Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

Het doorgeven van wijzigingen voor uw huurtoeslag kan gemakkelijk via deze link. Het kan, na het doorgeven van de wijzingen, maximaal 2 weken duren voordat de wijzigingen bij de Belastingdienst zijn doorgevoerd. Direct daarna ontvangt u een herberekening (voorschotbeschikking) voor de huurtoeslag.

Wijzigingen doorgeven >>


Huurtoeslag stopzetten

Indien u verwacht geen recht meer te hebben op huurtoeslag, dan is het aan te raden om de uitbetalingen tijdig stop te zetten bij de Belastingdienst. U voorkomt hiermee dat u later moet gaan terugbetalen. Indien uiteindelijk blijkt dat u toch recht gehad zou hebben op huurtoeslag, dan kunt u dit altijd nog met terugwerkende kracht aanvragen.

Het stopzetten van uw huurtoeslag hoeft maar eenmalig. Pas als u verwacht, of als uit bericht van de Belasting blijkt, dat u weer recht heeft op huurtoeslag, dan kunt u dit opnieuw aanvragen. Het stoppen van uw huurtoeslag kan via deze website.

Huurtoeslag stopzetten >>

 

Hulp nodig?

Aanvragen, wijzigen of stopzetten van de huurtoeslag? Regel het hier.

Vragen?

Contacteer Huurtoeslag.